Re: [Ilugc.tamil] மென்பொருள் மாற்றங்கள் உடனே செய்ய முடியுமா?

சுதன் | suthan 83sutha at gmail.com
Wed Jul 28 09:45:02 IST 2010


>
> இப்படி நிறைய கேளுங்க சுதன். பொதுவா இங்கிலிஷ் மடலாடற் குழுவில் கேட்டா அதைப்
> பாரு இதைப்பாருன்னு, பாயின்டரை காமிச்சுட்டு போறது சுலபம். இங்கே
> விளக்கம் கொடுக்கணுங்கறது ஒரு தேவையாயிடுது பாருங்க ;-)
>
> --
>
>

இவ்வளவு அதிகமான பதில்களை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. உங்களது பதில்கள் என்னை
இன்னும் கேட்க தூண்டுகின்றன. நன்றி
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.ae.iitm.ac.in/pipermail/ilugc.tamil/attachments/20100728/390bc47e/attachment.htm


More information about the Ilugc.tamil mailing list