Re: [Ilugc.tamil] தமிழ்நாடு - மேல்நிலைப் பள்ளி கணினி பாடங்கள்

Pandian R barathee at gmail.com
Thu Jul 29 10:44:20 IST 2010


Pandian R
---------------------------------------------------
*Free* software is a matter of liberty not price. You should think of "free"
as in "free speech".
Proud user of Ubuntu 10.04 - 64


2010/7/29 சிவகுமார் மா <masivakumar at gmail.com>

> 12ம் வகுப்புப் புத்தகத்தில் ஸ்டார் ஆஃபிசு (ஓப்பன் ஆபிசின் வணிக
> பதிப்பு), C++ என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள்.
>
இதைப்பற்றி எழுதனும் என்று நானும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். இழை
தொடங்கியதற்கு நன்றி.
பள்ளிக் கல்வியின் கணினி நடைமுறையில் பெரிய குழப்பங்கள் இருககின்றன.
1. ஆசிரியர்கள் பலருக்கும் போதுமான பயிற்சி இல்லை
2. பல பள்ளிகளுக்கு மிக அசத்தலான கணினி ஆய்வகங்கள் உள்ளன. ஆனால்
அறைவேக்காட்டுத்தனமாக. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஒரு கிராமத்தில் டூயல் கோர்
பிராசசர்களுடன் 4 ஜிபி நினைவகத்துடன் நிறைய கணினிகள் வழங்கி உள்ளனர், அதுவும்
வலையமைப்புடன். ஆனால் வலையமைப்பு, ஹப், சுவிட்சு எல்லாம் வந்ததோட சரி. அவற்றை
இணைத்து பணி செய்ய வைக்க பணியாளர்களைக் காணோம்.
3. மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விசியம். மெசின்களில் வந்துள்ள இயங்குதளம் சுசே.
4. குழப்பம் தரக்கூடிய விசியம். அவர்களின் பாடத்திட்டம். பாடங்களில் சி படிக்க
விண்டோஸ் முறைப்படி உள்ளதாகத் தெரிகிறது. அனால் கணினி ஆய்வகம் லினக்ஸில்
உள்ளது. சி கம்ப்பைல் செய்யும் கட்டளைகள் மாறுவதுடன் இணைப்புக்கான header
கோப்புகளும் மாறுகின்றன. மாணவர்களுடன் ஆசிரியர்களும் தடுமாறுகிறார்கள்.

தகுந்த ஒருங்கிணைப்பும் திட்டமிடலும் இல்லாததால் பாடத்திட்டமும் ஆய்வகமும்
முன்னுக்குப் பின் முரணாக உள்ளதால் மாணவர்களின் கணினி பாடத்தில் முதல்படியிலேயே
அவர்களுக்கு குழப்பங்கள் காத்திருக்கின்றன. கலையப்படவேண்டியது அவசியம்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.ae.iitm.ac.in/pipermail/ilugc.tamil/attachments/20100729/e4d4b7e8/attachment.htm


More information about the Ilugc.tamil mailing list