Re: [Ilugc.tamil] தமிழ்நாடு - மேல்நிலைப் பள்ளி கணினி பாடங்கள்

Vignesh Nandha kumar viky.nandha at gmail.com
Thu Jul 29 13:03:44 IST 2010


2010/7/29 Pandian R <barathee at gmail.com>

>
> Pandian R
> ---------------------------------------------------
> *Free* software is a matter of liberty not price. You should think of
> "free" as in "free speech".
> Proud user of Ubuntu 10.04 - 64
>
>
> 2010/7/29 சிவகுமார் மா <masivakumar at gmail.com>
>
> 12ம் வகுப்புப் புத்தகத்தில் ஸ்டார் ஆஃபிசு (ஓப்பன் ஆபிசின் வணிக
>> பதிப்பு), C++ என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள்.
>>
> இதைப்பற்றி எழுதனும் என்று நானும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். இழை
> தொடங்கியதற்கு நன்றி.
> பள்ளிக் கல்வியின் கணினி நடைமுறையில் பெரிய குழப்பங்கள் இருககின்றன.
> 1. ஆசிரியர்கள் பலருக்கும் போதுமான பயிற்சி இல்லை
> 2. பல பள்ளிகளுக்கு மிக அசத்தலான கணினி ஆய்வகங்கள் உள்ளன. ஆனால்
> அறைவேக்காட்டுத்தனமாக. புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஒரு கிராமத்தில் டூயல் கோர்
> பிராசசர்களுடன் 4 ஜிபி நினைவகத்துடன் நிறைய கணினிகள் வழங்கி உள்ளனர், அதுவும்
> வலையமைப்புடன். ஆனால் வலையமைப்பு, ஹப், சுவிட்சு எல்லாம் வந்ததோட சரி. அவற்றை
> இணைத்து பணி செய்ய வைக்க பணியாளர்களைக் காணோம்.
> 3. மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விசியம். மெசின்களில் வந்துள்ள இயங்குதளம் சுசே.
>
ஆனால் அதைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்களா என்பது கேள்விக்குறியே :-(
எங்கள் கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள பள்ளிகளில், வந்த ஒரு வாரத்திலேயே format
செய்து விண்டோஸ் நிறுவி விட்டார்கள்... ஆசிரியர்களுக்கு விழிப்புணர்வும்
பயிற்சியும் அவசியம்.

> 4. குழப்பம் தரக்கூடிய விசியம். அவர்களின் பாடத்திட்டம். பாடங்களில் சி படிக்க
> விண்டோஸ் முறைப்படி உள்ளதாகத் தெரிகிறது. அனால் கணினி ஆய்வகம் லினக்ஸில்
> உள்ளது. சி கம்ப்பைல் செய்யும் கட்டளைகள் மாறுவதுடன் இணைப்புக்கான header
> கோப்புகளும் மாறுகின்றன. மாணவர்களுடன் ஆசிரியர்களும் தடுமாறுகிறார்கள்.
>
> தகுந்த ஒருங்கிணைப்பும் திட்டமிடலும் இல்லாததால் பாடத்திட்டமும் ஆய்வகமும்
> முன்னுக்குப் பின் முரணாக உள்ளதால் மாணவர்களின் கணினி பாடத்தில் முதல்படியிலேயே
> அவர்களுக்கு குழப்பங்கள் காத்திருக்கின்றன. கலையப்படவேண்டியது அவசியம்.
>
>
> _______________________________________________
> Ilugc.tamil mailing list
> Ilugc.tamil at ae.iitm.ac.in
> http://www.ae.iitm.ac.in/mailman/listinfo/ilugc.tamil
>
>


-- 
நன்றிகளுடன்,
விக்னேஷ்.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.ae.iitm.ac.in/pipermail/ilugc.tamil/attachments/20100729/750b5a19/attachment-0001.htm


More information about the Ilugc.tamil mailing list